I-watch concept

I-watch concept

Het I-watch concept onderscheidt zich door vroegtijdige herkenning van ongewenste content en gedrag. Daarbij maken we gebruik van 2 schillen:

Schil 1 : Kentekenregistratiecamera's.
Schil 2 : Bestuurbare camera's

Schil 1

Dit betreft een zogenaamd virtueel hekwerk rondom het bedrijventerrein in de vorm van kentekenregistratiecamera’s op alle toegangswegen. Hiermee wordt het mogelijk op basis van content herkenning verdachte voertuigen en bewegingen te detecteren en in de toezichtruimte te signaleren.

Schil 2

Betreft bestuurbare camera's die op strategische plaatsen staan, waarmee alle gedragingen op het terrein gezien kunnen worden. De intelligentie in het systeem zorgt voor voorspellende waarden die het mogelijk maakt om ongewoon gedrag vroegtijdig te herkennen.

Expertise

Naast het verzorgen van cameratoezicht, heeft I-watch in de afgelopen jaren de nodige expertise opgebouwd met betrekking tot onderzoek naar nut, noodzaak en juridische (on)mogelijkheden van dat cameratoezicht. Maar ook voor advisering, het maken van cameraplannen, businesscases, projectmanagement en dergelijke, kunt u een beroep doen op I-watch. Wij kunnen dat, eventueel in samenwerking met derden, voor u verzorgen. In het schema hiernaast, hebben wij in grote lijnen de stappen weergegeven van het totale traject om te komen tot een verantwoorde manier van cameratoezicht.